• Splošni del - začetek: 16. maja ob 15.00 na Bakovski 29a v M. Soboti
  Takoj bo sledil tudi dodatni del za B kategorijo.
 • Dodatni del za C kategorijo bo potekal 21. in 22. aprila 2022 ob 15.00.
 • Splošni del - začetek: 22. julija 2021 ob 9.00 v Lendavi na avtobusni postaji v zgradbi Špar centra.
  Takoj bo sledil tudi dodatni del za B kategorijo.
 • Dodatni del za CE kategorijo bomo imeli 12. maja 2022 ob 15.00.
 • Dodatni del za D kategorijo bo potekal 22. in 23. februarja 2022 ob 15.00.
 • Dodatni del za A1, A2 in A kategorijo bomo izvedli 5. in 6. aprila 2022 ob 8.00.
 • Dodatni del za AM kategorijo bomo imeli 15. marca  2022 ob 15.00.
 • Dodatni del za ostale kategorije organiziramo sproti, glede na prijave. Vabljeni!
V prijavnici lahko navedete konkreten termin, ki se ga želite udeležiti, ali opisno napišete svoje želje!
Praviloma ponavljamo predavanja vsak mesec.
Prijava na tečaj CPP