Z vozniškim dovoljenjem D kategorije lahko vozimo motorna vozila namenjena prevozu potnikov, ki imajo veš kot 8 sedežev za potnike. Takemu motornemu vozilu lahko priklopimo tudi lahko prikolico.
Predpogoj za pristop k izpitu te kategorije je, da že imamo vozniško dovoljenje B kategorije najmanj 3 leta in D1 ali C kategorije, ter smo stari vsaj 24 let. S samim usposabljanjem lahko začnemo že 6 mesecev prej.
Izjemoma lahko začnemo že po 21. letu starosti, če smo hkrati vključeni v pridobivanje poklica voznika motornih vozil v cestnem prometu, oz. EU kode95. Potrdilo o vključenosti mora imeti kandidat za D kategorijo v tem primeru ves čas usposabljanja pri sebi.

Pot do vozniškega dovoljenja D kategorije …
Teoretični del usposabljanja:
  • Uspešno opravljen tečaj Cestno prometnih predpisov – dodatni del
  • Zdravniško spričevalo pooblaščenega zdravnika medicine dela, športa in prometa z veljavnostjo do 3 leta
  • Veljavno vozniško dovoljenje kategorije B 3 leta in kategorijo C ali D1
  • Opravljen teoretični del izpita za D – Agencija za varnost v prometu (veljavnost 3 leta)
Praktični del:
  • Praktična vožnja z učiteljem po predpisanem učnem programu
  • Praktični del izpita pred komisijo Izpitnega centra (2 uri)
Prijava na opravljanje kategorije
Prijava na Kodo95 - pridobitev