Teoretični del usposabljanja:
  • Uspešno opravljen tečaj Cestno prometnih predpisov
  • Zdravniško spričevalo pooblaščenega zdravnik medicine dela, športa in prometa z veljavnostjo do 3 leta
  • Izkaznica o opravljenem izpit iz nudenja prve pomoči na Rdečem križu (veljavnost neomejena) ali veljavno vozniško dovoljenje
  • Opravljen teoretični del izpita – Agencija za varnost v prometu (veljavnost 3 leta)
Praktični del:
  • Praktična vožnja z učiteljem po predpisanem učnem programu (minimalno 20 učnih ur vožnje za pridobitev ali 9 učnih ur vožnje za prehod v viško kategorijo, npr. z A2 na A)
  • Praktični del izpita pred komisijo Izpitnega centra (1 ura – A1 kat., 2 uri – A2 in A kat.)
Pričetek usposabljanja je možen 6 mesecev pred dopolnitvijo predpisane starosti.

Vozniška dovoljenja za vožnjo motornih koles so razdeljena na več kategorij:

Kategorija A (brez omejitev) – Pogoj: starost 24 let ali minimalno 20 let, če imamo najmanj dve leti kategorijo A2. V kategorijo A spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G.

Kategorija A2 – Pogoj: starost 18 let, moč motorja do 35 kW. Razmerje med močjo motorja in maso vozila ne sme presegati 0,2 kW/kg in ne sme izvirati iz vozila z dvakrat večjo močjo. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1 in G.

Kategorija A1 -Pogoj: starost 16 let, moč motorja do 11 kW in do 125 cm³. Razmerje med močjo motorja in maso vozila ne sme presegati 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM in G.
Prijava na opravljanje kategorije