Običajen potek celotnega usposabljanja do pridobitve vozniškega dovoljenjaKandidat za voznika mora izpolnjevati z zakonom določene starostne pogoje za posamezno vozniško kategorijo.
Pridobiti mora zdravniško spričevalo na medicini dela, opraviti mora tečaj prve pomoči na Rdečem križu in poslušati obvezna predavanja o CPP v šoli vožnje.
Po uspehu na teoretičnem delu vozniškega izpita kandidat lahko začne s praktičnim usposabljanjem z učiteljem vožnje. Doolžina in vsebine usposabljanja so različne za posamezne vozniške kategorije.
Na praktičnem preizkusu pred komisijo izpitnega centra je potrebno prikazati varno , samostojno in racionalno vožnjo upoštevaje veljavna pravila in prometno signalizacijo.

Pri posameznih kategorijah so z zakonom določene nekatere posebnosti.
  • Npr. pri usposabljanju za B kategorijo lahko kandidati izberejo tudi možnost usposabljanja s spremljevalcem že od 16. leta naprej.
  • Npr. po uspešno opravljenem izpitu za A2, A ali B kategorijo postanemo vozniki začetniki, vozniško dovoljenje je veljavno le do 21. leta starosti, oz. dve leti in veljavnost tega lahko podaljšamo le tako, da opravimo še tečaj varne vožnje.
Program usposabljanja za brezposelne osebe sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Pridobitev vozniškega dovoljenja za motorna kolesa
Pridobitev vozniškega dovoljenja B kategorije
Pridobitev vozniškega dovoljenja C kategorije
Pridobitev vozniškega dovoljenja CE kategorije
Pridobitev vozniškega dovoljenja D kategorije