Usposabljanje kandidatov, ki so napoteni s strani Zavoda za zaposlovanje, sofinancira tudi Evropski socialni sklad.