V šoli vožnje Busko smo se osredotočili na zagotavljanje čim bolj varnega okolja za naše sodelavce in naše slušatelje, ter kandidate za voznike.

V ta namen nenehno spremljamo aktualne informacije in sledimo navodilom NIJZ, ter prilagajamo naše postopke za zagotavljanje čim bolj zdravega okolja v katerem delujemo.

Hvaležni smo vsakemu posebej za podporo, sodelovanje, dosledno upoštevanje vseh navodil in izvajanje potrebnih ukrepov.

Zdravje sodelavcev in naših uporabnikov nam je največja vrednota!