Prijava - Vadba varne vožnje in psihosocialne delavnice za vozike začetnike, Murska Sobota


od ponedeljka do petka

v soboto


da

ne


da

ne


daIZJAVA:o sprejemanju pogojev:

Potrjujem, da se želim udeležiti tečaja in da sem seznanjen/a s pogoji in ceno udeležbe. Te pogoje in ceno tudi sprejemam.

Prav tako jamčim za resničnost podatkov in AP MS d.d. dovoljujem, da se moji osebni podatki uporabljajo v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Seznanjen/a sem, da moram na usposabljanju aktivno sodelovati in upoštevati navodila. Prav tako vem, da se moram usposabljanja udeležiti psihofizično zdrav/a in spočit/a. Na usposabljanju moram skrbeti za svojo varnost in ne ogrožati drugih.

Izjavljam, da je vozilo, s katerim se bom udeležil/a usposabljanja tehnično brezhibno in registrirano.

Vadbe se udeležujem na lastno odgovornost in imam veljavno vozniško dovoljenje.

Ceno usposabljanja 125€ bom poravnal/a najpozneje tri dni pred usposabljanjem. Seznanjen/a sem, da mi bo organizator v primeru odpovedi v zadnjih dveh dneh pred usposabljanjem, oz. v primeru moje neudeležbe, vrnil le 90% plačane cene usposabljanja, oz si bo zadržal 10% za pokrivanje stroškov nastalih ob organizaciji programa.

Organizator si pridržuje pravico odpovedi usposabljanja. V tem primeru mi bo vrnil celoten že plačani znesek.
V primeru plačila preko banke prosim navedite: IBAN SI56 0234 0001 4249 004 pri NLB, BIC banke LJBASI2X

S klikom na gumb »Pošlji« potrjujem da sem seznanjen/a, da se moji osebni podatki, navedeni na tem obrazcu, zbirajo in obdelujejo v evidencah in registrih AP MS d.d. (Avto šole BUSKO), za namen dodatnega usposabljanja voznikov, na osnovi veljavnega Zakona o voznikih in podzakonskih predpisov.
Seznanjen/a sem,  da lahko kadarkoli vpogledam v zbirko svojih osebnih podatkov, zahtevam njihov popravek, omejitev obdelave ali prenos osebnih podatkov, ter vložim ugovor ali pritožbo pri nadzornem organu, v kolikor zbiranje in obdelava mojih osebnih podatkov ne bo zakonita.
S klikom na gumb "Pošlji" soglašam, da se me na navedene kontakte obvešča o nadaljnjih postopkih, terminih in o nadaljnji ponudbi iz področja izobraževanja in usposabljanja voznikov motornih vozil v cestnem prometu.
Seznanjen/a sem, da lahko navedeno soglasje glede obveščanja o ponudbi kadar koli prekličem z dopisom na naslov: AP MS d.d., Avto šola BUSKO, BAKOVSKA 29 A, 9000 Murska Sobota ali s sporočilom na e-naslov: avtosola.busko@apms.si .
 

Dodatne informacije na 041 746 005, ali joze.veren@apms.si
Gravitacijsko področje: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Ormož, Gornja Radgona, Lenart, Ptuj, Maribor, ...