AP MS d.d.

AVTOBUSNI PROMET
Murska Sobota d.d.
BAKOVSKA ULICA 29/A
9000 MURSKA SOBOTA
Tel. HC: 02 530 16 00
E-pošta: info@apms.si

 

Direktorica: Ana KRALJ
Tel: 02 530 16 12
Fax: 02 530 16 13

Najpomembnejše storitve, ki jih ponujamo:
  • Avtobusni prevozi v javnem linijskem prometu
  • Avtobusni prevozi v javnem prostem prometu
  • Organizacija in prodaja turističnih storitev
  • Trgovina
  • Avto šola
  • Servis gospodarskih vozil
  • Kleparsko ličarske storitve
  • Pranje in čiščenje vozil
  • Prodaja vgradnja in servis klimatskih naprav za osebna in gospodarska vozila
  • Splošni servis za vse vrste ostalih vozil

 

Družba AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. je imetnica certifikata kakovosti ISO 9001:2015, ki ga dodeljuje in preverja Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ).
AP MS d.d. izvaja zelo raznoliko dejavnost: avtobusne prevoze, turizem, storitve servisa, trgovina in storitve avtošole.
Cilj izvajanja, vzdrževanja in razvijanja sistema vodenja ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2015 je izboljševanje poslovanja ter povečanje zadovoljstva odjemalcev in drugih zainteresiranih.
Sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2015 nam je v pomoč pri delu in odločitvah. Z vsako presojo pridobimo tudi nove izkušnje in informacije za izboljšanje procesov dela in poslovanja.